Πολιόχνη

Η Παλαιότερη προϊστορική πόλη της Ευρώπης

Η κεντρική πύλη

Μία τραπεζιόσχημη κατασκευή στην είσοδο της Πολιόχνης

πλυντήριο»)

Η Ιστορία της Έρευνας

Ο Αρχαιολογικός Χώρος

Τα σπίτια

Ο Θησαυρός της Πολιόχνης

Αρχαιολογικός χώρος Πολιόχνης, Λήμνος