Πολιόχνη

Η Παλαιότερη προϊστορική πόλη της Ευρώπης

Η Κεντρική Πύλη

Στην δυτική πλευρά της Πολιόχνης διανοίγεται η κύρια πύλη του οικισμού…

Η Ιστορία της Έρευνας

Ο Αρχαιολογικός Χώρος

Τα σπίτια

Ο Θησαυρός της Πολιόχνης

Αρχαιολογικός χώρος Πολιόχνης, Λήμνος