Η ιστορία της Έρευνας

Η Πολιόχνη ήρθε στο φως από τις ανασκαφές της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, με επικεφαλής τον τότε διευθυντή της Αλεσσάντρο Ντέλα Σέτα..

Η Κεντρική Πύλη

Στην δυτική πλευρά της Πολιόχνης διανοίγεται η κύρια πύλη του οικισμού…

Τα ευρήματα της Πολιόχνης

Οι ανασκαφικές έρευνες φέρνουν στο φως αρχαιολογικά ευρήματα, που διαχωρίζονται σε κινητά και σταθερά. Τα σταθερά ή κατά χώραν σωζόμενα ευρήματα είναι τα οικοδομικά λείψανα, όπως τοίχοι και κάθε είδους κτιστή κατασκευή, ενώ στα κινητά συγκαταλέγονται τα ευρήματα εκείνα που μπορούν να μεταφερθούν εύκολα, όπως για παράδειγμα αγγεία, εργαλεία, όπλα και άλλα. 

Στην Πολιόχνη, έναν προϊστορικό οικισμό με περίπου 1500 χρόνια αδιάλειπτης κατοίκησης, οι ανασκαφές αποκάλυψαν πολυάριθμα κινητά ευρήματα από κάθε κατηγορία άφθαρτης πρώτης ύλης, όπως πηλό, λίθο, μέταλλο και οστό. Από τα ευρήματα, την πολυπληθέστερη ομάδα αποτελούν τα πήλινα αγγεία, μέσα από τα οποία οι αρχαιολόγοι αντλούν πολλές και ποικίλες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Μελανή Κυανή Πράσινη Ερυθρή Κίτρινη 0 10 50m