ΕΦΑ Λέσβου:+30 22540 91249 efales@culture.gr

Πολιόχνη

Η Παλαιότερη προϊστορική πόλη της Ευρώπης

Η κεντρική πύλη

Μία τραπεζιόσχημη κατασκευή στην είσοδο της Πολιόχνης

πλυντήριο»)

History of research

Ο Αρχαιολογικός Χώρος

The houses

Ο Θησαυρός της Πολιόχνης

Αρχαιολογικός χώρος Πολιόχνης, Λήμνος