ΕΦΑ Λέσβου:+30 22510 22087 efales@culture.gr

​ Οι οικίες της Πολιόχνης

Οι ιδιωτικές κατοικίες στην Πολιόχνη, ακολουθώντας τον κανόνα των οικισμών της ΠΕΧ στο ΒΑ Αιγαίο και τη Μικρά Ασία, αναπτύσσονται με βασική αρχιτεκτονική μονάδα το μέγαρο.

Εικ.1: Οικίες

Ο όρος μέγαρο παραδίδεται αρχικά από τον Όμηρο και ο Schliemann τον δανείστηκε, προκειμένου να περιγράψει ανάκτορα ή την κεντρική μονάδα των ανακτόρων, κατά την ύστερη Μυκηναϊκή περίοδο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σταδιακά, η χρήση του όρου επεκτάθηκε, περιγράφοντας κατοικίες που συμπεριλάμβαναν ως βασική μονάδα διαβίωσης επιμήκη μονόχωρο ή δίχωρο θάλαμο και προθάλαμο καθώς και ελεύθερα, δίχως άλλους χώρους να τα πλαισιώνουν, ορθογώνια ή αψιδωτά κτήρια με αντίστοιχη διαρρύθμιση. Στον ελλαδικό χώρο, ο τύπος του μεγάρου εμφανίζεται ήδη από τη Νεολιθική περίοδο, ελεύθερο, στο κέντρο του οικισμού και με ελεγχόμενη την πρόσβαση (Eικ. 1). Το μέγαρο κυριαρχεί στην οικιστική αρχιτεκτονική της Εποχής του Χαλκού, ως ελεύθερο ή σύνθετο (Eικ. 2), επιβιώνει χιλιάδες χρόνια και κορυφώνεται αρχιτεκτονικά στους ναούς της αρχαίας Ελλάδας (Eικ. 3).
Οι βασικοί τύποι κατοικιών στην Πολιόχνη είναι η σύνθετη μεγαροειδής κατοικία (Eικ. 4) και η συστοιχία μεγάρων (Eικ. 5). Κατά κανόνα, η πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται απευθείας από την οδό στην αυλή και από εκεί στον προθάλαμο, που είναι ανοιχτός στη μια μακριά πλευρά, καταλήγοντας στον κυρίως θάλαμο του μεγάρου, τη βασική μονάδα διαβίωσης της οικογένειας. Από το εσωτερικό του μεγάρου και μόνο είναι δυνατή η διαδοχική μετάβαση στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Όλες οι κατοικίες στερούνται την οπτική επαφή από την οδό που τις περιβάλλει προς το εσωτερικό του οικήματος χάρη στον περίβολο που τις πλαισιώνει και εξασφαλίζει την ιδιωτικότητά τους. Όπου έχουν βρεθεί. Οι τοίχοι είναι λιθόκτιστοι και τα ανοίγματα θυρών επιμελημένα με τις στρόφιγγες θυρών τοποθετημένες στα δεξιά του εισερχόμενου και εντός της κατοικίας, μαρτυρώντας δεξιόστροφη φορά ανοίγματος θύρας. Τα δάπεδα είναι χωμάτινα στους στεγασμένους και πλακόστρωτα στους ανοικτούς χώρους. Τα στοιχεία για τη μορφή της στέγης είναι ελλιπή ενώ δεν αποκλείεται κάποια σπίτια να διέθεταν επιπλέον όροφο. Οι τοίχοι των σπιτιών της Πολιόχνης διατηρούνται σε χαμηλό ύψος, συνέπεια φυσικών ή/και ανθρωπογενών αιτίων, καθιστώντας αδύνατη την εκτίμηση του αρχικού ύψους των κτηρίων , της θέσης, του αριθμού και της γεωμετρίας των πιθανών τους ανοιγμάτων φωτισμού/αερισμού όπως και άλλων μορφολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών.

Θέση στο Χάρτη

 Φωτογραφίες